Du är här

Stipendier

 

Västgöta nation har flera olika stipendier som delas ut varje termin och utlysning av dessa sker två gånger per termin.

I början av terminen utlyses de av nationens stipendier som förvaltas av universitets stipendiekansli, dessa utlyses också av universitetet. I slutet av terminen utlyses de som hanteras av nationen själv och dessa kommer publiceras i Corren.

Det är viktigt att läsa på om stipendierna innan man söker dem eftersom de alla har olika behörighetskrav, samt att fylla i blanketten korrekt (en felaktigt ifylld blankett kommer inte handläggas). Nyttiga länkar är Stipendiekansliets hemsida och Stipendiehandboken. Blanketter hittas hos Universitetsförvaltningen på S:t Olofsgatan 10B, samt på nationerna.

Om du innehar ett nationsstipendium som sträcker sig över flera terminer måste detta bevakas, dvs du visar genom att fylla i en blankett avsedd för ändamålet att du sköter dina studier och på så vis uppfyller kriterierna för stipendiet. Denna blankett finns på kuratorsexpeditionen. Bevakning under våren ska ske senast den 31 mars, under hösten senast 31 oktober. Lämna in blanketten till nationen adresserad till stipendiesekreteraren.

Stipendiansökan

Stipendiebevakning

Vid frågor kontakta stipendier@vastgotanation.se

Stipendier

Ansökningsperioden är öppen mellan 3 och 24 april.

Bellinders, om 1000 kr/termin i 3 år
“Till medlem av Västgöta nation studerandes historia eller statskunskap, med avgångsbetyg i samma ämnen från Katedralskolan i Skara.”

Ekmans, om 1500 kr/termin i 1 år
"Tilldelas medellös, begåvad teologie studerande av Västgöta nation."

Frömans biologiska, om 750 kr/termin i 3 år
"Utdelas till flitig, sedlig och medellös studerande av nationen. Utdelas åt den som ägnar sig åt biologiska studier, huvudsakligen botanik. Medellös släkting som ägnar sig åt den vetenskapen har företräde."

Gamla stipendiaters fond 750 kr/termin i 3 år
“Till medellös studerande av Västgöta nation.”

Noréns första, om 800 kr/termin i 3 år
"Till flitig studerande av Västgöta nation med gymnasiebetyg från Vänersborg."

Noréns andra, om 800 kr/termin i 3 år
"Till flitig studerande av Västgöta nation med gymnasiebetyg från Vänersborg."

Svengrens andra, om 750 kr/termin i 3 år
“Till medellös studerande vid Västgöta nation, känd för god flit i studier och hedrande vandel. Företräde för den som innehar studentexamen från Katedralskolan i Skara.”

Svengrens tredje, om 750 kr/termin i 3 år
“Till medellös studerande vid Västgöta nation, känd för god flit i studier och hedrande vandel. Företräde för den som innehar studentexamen från Katedralskolan i Skara.”

Ulanders, om 1000 kr/termin i 3 år
“Till medlem av Västgöta nation född och uppvuxen i Västergötland. Företräde för den född och uppvuxen i Ulricehamns stad.”

Wallers, om 10 000 kr, engångssumma
“Till medlem av Västgöta nation studerandes juridik med internationell inriktning. I första hand ska stipendiet gå till resa eller utlandsvistelse i studiesyfte.”

Zandéns, om 5000 kr/termin i 1 år
“Till medlem av Västgöta Nation för vetenskaplig medicinsk forskning eller i brist därav för forskning inom andra vetenskapsgrenar. Får innehas under högst tre år i följd.”

Öppettider förste och andre kurators expedition

Måndag
15.00 - 17.00

Tisdag
10.00 - 12.00

Onsdag
15.00 - 17.00

Torsdag
16.00 - 18.00

Tredje och fjärde kurators expedition ligger i nationshuset, uppför trappan och sedan till vänster. Tredje och fjärde kurator har inga fastslagna expeditionstider, de nås enligt överenskommelse.

Nyheter