Du är här

Organisation

Nationens kurator inte är en kurator i ordets gängse tolkning. Trots sina sympatiska sidor är kuratelet allt som oftast inte utbildade inom psykoterapi. Som du hör så finns det i nationslivet en mängd olika titlar och benämningar som kan verka kryptiska för en nykomling. För att sprida ljus i kunskapsmörkret har denna sida har därför avsikten att bena upp och förklara lite struktur i nationens verksamhet!

Nationen är en demokratisk organisation, vilken medlemmarna själva fattar beslut om. Det sker genom nationens högst beslutande organ, Nationssammankomsten eller NSK, vilken sammanträder tre gånger per termin. Det mer omfattande och dagliga praktiska arbetet - att sköta verksamheten, kontakter med medlemmar och myndigheter, ekonomi etc, styrs av fyra heltidsanställda studenter som bär titlarna Förste, Andre,  Tredje samt Fjärde kurator. Gemensamt kallas dessa för Kuratelet och förkortas oftast i talspråk till "Q".

Inspektor

Inspektorsämbetet infördes som ett obligatorium på alla nationer på 1600-talet. Tanken var att en inspektor skulle bli en moralisk drivande kraft som skulle hålla ordning på de stökiga studenterna. Inspektorns uppgift idag är inte fullt lika sträng som sina föregångares. Bland inspektorns uppgifter idag ingår att övervaka nationens löpande verksamhet, samt att representera nationerna vid högtidliga tillfällen. Västgöta nations inspektor heter Bertil Wiman och är professor i skatterätt vid Uppsala universitet. Om Bertil av någon anledning inte kan närvara tas hans uppgifter över av proinspektor. Västgöta nations proinspektor heter Margareta Svahn och är lektor i nordiska språk vid Uppsala universitet.

 

Förste kurator

Nationens förste kurator kan jämställas med en VD för ett företag. Denne person är vald och nominerad av nationens medlemmar och innehar sitt ämbet under ett års tid. Förste kurators arbetsuppgifter innefattare ett övergripande ansvar för nationen. Att hålla tal vid middagar, administrera, fastighetsförvalta, samtala med myndigheter, verkställa beslut samt sköta medlemsfrågor är bara några av de förekommande arbetsuppgifterna. Förste kurator är nationens ansikte utåt, såväl som spindeln i nätet.

Nuvarande förste kurator är Elin Nilsson, som innehar ämbetet under 2017.

Andre kurator

Nationens andre kurator är nationens ekonomichef. Denne är vald och nominerad av nationens medlemmar och innehar sitt ämbete under ett års tid. Bland andre kurators åligganden finns ett övergripande ansvar för nationens löpande redovisning och budget-ering. I likhet med förste kurator ingår också representation på andre kurators agenda. Det är andre kurator du vänder dig till om du behöver ta ett handlån, få lön utbetald eller om du har frågor om stipendier eller parkeringsplatser.

Nuvarande andre kurator är Ramiro Grondona, som innehar ämbetet för perioden HT17-VT18.

Tredje kurator

Nationens tredje kurator är ansvarig för all den löpande verksamheten för mat och dryck, det vill säga lunch, fika, pub Djäknen och restaurang Gunnars Bord. Tillsammans med fjärde kurator ansvarar tredje kurator för alkohol och mat på nationen. De ämbetsmän som ligger under 3Q ingår i det som kallas klubbverket. Vill man prova på att jobba i någon av nationens verksamheter, är det tredje kurator man ska vända sig till. 

Nuvarande tredje kurator är Elsa Ternström, som innehar ämbetet för perioden HT17-VT18.

Fjärde kurator

Sedan den 1 juli 2014 har nationen en fjärde kurator. Fjärde kurators två huvudsakliga ansvarsområden är uthyrningsverksamheten och nationens egna sittningar (gasquer och baler). Tillsammans med tredje kurator ansvarar 4Q för klubbverket, alltså de ämbetsmän som arbetar inom nationens mat- och dryckesverksamhet. Är du intresserad av att hyra nationen, kanske för disputationsfest eller liknande, eller vill prova på att arbeta i vår uthyrnings/ sittningsverksamhet, är det fjärde kurator du ska vända dig till. 

Nuvarande fjärde kurator är Hampus Persson, som innehar ämbetet under 2017.

Ämbetsmän

Nationens olika funktioner drivs av medlemmar som frivilligt åtar sig ämbeten för en viss period. Att vara ämbetsman är att ansvara för en viss del av nationens verksamhet. Nationens ämbetsmän får, till skillnad från anställd personal, ingen ekonomisk ersättning för sina insatser på nationen. Istället bjuds ämbetsmännen på ämbetsmannamiddagar, personalfester, konferenser och annat kul. Att bli ämbetsman på nationen är ett ovärderligt tillfälle att skaffa sig vänner för livet och komma in i studentlivet på ett roligt sätt.

Att söka ett ämbete

Vill du bekanta dig närmare med nationen går det utmärkt att jobba hos oss. Alla verksamheter är beroende av jobbare. Nationen kommer att vara den mest tacksamma arbetsplats du någonsin kommer arbeta på och självklart utgår ersättning för dina insatser! Det är tack vare ständig förnyelse som nationen är den dynamiska mötesplats den är idag. På Västgöta Nation är alla lika välkomna!

Om du är intresserad av att söka till ett ämbete kan du kontakta ämbetsmannavalberedningens ordförande Axel Lindgren, som kommer hjälpa dig tillrätta. Han nås på ambete@vastgotanation.se.

Medlemmar

Under dina första två terminer på nationen bär du titeln recentior. Efter två terminer på nationen blir du upphöjd till junior. De flesta medlemmar förblir juniorer under hela sin studietid, men man kan också bli utnämnd till senior. För att bli senior måste du varit medlem i nationen minst fyra terminer samt gjort utmärkande insatser för nationens bästa. Utnämning till senior sker genom val på nationssammankomsten, som är nationens högsta beslutande organ. Kallelse sker genom nationens tidning Corren, som du får hemskickad utan kostnad i och med ditt medlemskap.

Öppettider förste och andre kurators expedition

Måndag
15.00 - 17.00

Tisdag
10.00 - 12.00

Onsdag
15.00 - 17.00

Torsdag
16.00 - 18.00

Tredje och fjärde kurators expedition ligger i nationshuset, uppför trappan och sedan till vänster. Tredje och fjärde kurator har inga fastslagna expeditionstider, de nås enligt överenskommelse.

Nyheter

  • JullovNationen har nu gått på välförtjänt jullov och önskar alla medlemmar och besökare en god jul och...
  • JullovNationen har nu gått på välförtjänt jullov och önskar alla medlemmar och besökare en god jul och...
  • KuratorskandidaterNedan kan ni ta del av kuratorskandidaternas personliga brev! Förste kurator - Victor Tedeman...
  • Inskrivningsperioden är avslutadNu är inskrivningsperioden avslutad för höstterminen, men det går såklart fortfarande bra att bli...